Our Elementary Graduation Song

landas2MGA LANDAS

 

Sa munti kong nayon inyong makikita,

Ang maraming landas na gawa ng paa.

Sa latag na damo na parang alpombra,

Daming landas doon kung saan papunta.

 

May patungo roon sa dakong taniman,

May patungo rine sa ilug-ilogan.

Mayroon ang tungo sa magulong bayan,

Na maraming tao at mga sasakyan.

 

Datapwa’t saan man ako makarating,

May iisang landas na mahal sa akin;

Kinasasabikang yapakan at tahakin,

Ang landas patungo sa tahanan namin.

 

 

Do you still remember how to sing this song?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: